Download free – Tải về miễn phí: 1080p Film Grain Pack 2.0 – Grainzilla

1080p Film Grain Pack

Thông tin chi tiết:

  • Digital & Real Film Scans
  • 1080p / 23.976 fps / ProRes 422
  • No plugins requiredf
  • Tương thích: Pre, Ae, FCX…
  • Xem thêm tại đây: readmore…

Size: 1.16 Gb
Download: https://vinload.com/