Download free – Tải về miễn phí: 1950+ Cinematic Sound Effects – 2148 Sound FX [For Filmmakers]

2148 WAV | 24/32-bit | 48/92 kHz | 2304-6144 Kbps |

 

Thông tin chi tiết:

  • Xem thêm tại đây: https://video-presets.com/collections/video-pro-lut-collections/products/1950-cinematic-sound-effects-for-filmmakers

Size: 3.73 Gb
Download: Part 1Part 2