Download free – Tải về miễn phí: 3D Explainer Video Kit Revolving Stage 2 – Videohive 28824485

Thông tin chi tiết:

  • 1920×1080
  • No Plugin
  • Tương thích: After Effects CC, CS6+
  • Xem thêm tại đây: https://videohive.net/item/3d-explainer-video-kit-revolving-stage-v2/28824485

Size:  1.27 Gb
Download: Vinload.Com