Download FREE – Tải về miễn phí: Premiere Pro Transitions – 400 hiệu ứng chuyển cảnh dành cho Pre, đang được bán thương mại với giá 45$.

400+ Hiệu ứng chuyển cảnh dành cho Premiere Pro CC

Xem chi tiết tại đây

Pack bao gồm:

  • Tương thích: Premiere Pro CC 2018 v12.1.2 trở lên
  • Spin
  • Zoom
  • Blur
  • Glitch
  • Panoramic
  • Perspective
  • Fade
  • Shake
  • Stretch
Size:500Mb
Download:https://vinload.com/32d