Download free – Tải về miễn phí: 50 Food LUTs (Look Up Tables)

50 LUTs màu!

Thông tin chi tiết:

  • .cube
  • No Plugins Required
  • Tương thích: DaVinci Resolve, Adobe Premiere Pro, Final Cut Pro X
  • Xem thêm tại đây: read more…

Size: 24 Mb
Download: Vinload.Com