Download free – Tải về miễn phí: 50 Tropical LUTs (Look Up Tables)- Creativemarket 5376109

50+ Luts phân loại màu sắc, tùy chọn tăng cường độ tương phản chỉ với vài click chuột.

Thông tin chi tiết:

  • File type: .cube
  • Drag & Drop
  • No plug-ins needed
  • Tương thích: Adobe Photoshop, Affinity Photo, After Effects, Final Cut Pro, Adobe Lightroom
  • Xem thêm tại đây: read more…

Size: 24.79 Mb
Download: Vinload.Com