Download free – Tải về miễn phí: 5000+ ULTIMATE PHOTOGRAPHY BUNDLE [2020]

Một pack khủng bao gồm rất nhiều preset và action xịn dành cho Lr và Photoshop.

Thông tin chi tiết:

  • 1133 Overlays Effects – Mega Bundle
  • 2430 Lightroom presets – advanced mega Bund
  • 593 All Photoshop Actions – Mega Bundle
  • 1800 Camera Raw presets – advanced mega Bundle
  • No Plugins.
  • Tương thích: Lightroom and Photoshop

Xem thêm tại đây: Read more…

Size: 668 Mb
Download: Vinload.Com