Download free – Tải về miễn phí: Abstract Paint Movement

Pack gồm 24 hình ảnh động dựa trên các bức tranh trừu tượng.

Thông tin chi tiết:

  • 24 video files
  • Each is 27 seconds long
  • H.264 format MP4 files
  • 4K (3840×2160)
  • 29.97 FPS
  • Tương thích: After Effects, Pre, FCX…
  • Read more

Size: 2.63 Gb
Link Download: Vinload.Com