250+ Premium Lightroom Presets Bundle – 250+ Presets chỉnh sửa ảnh dành cho Lr

Download FREE – Tải về miễn phí: 250+ Premium Lightroom Presets Bundle – 250+ Presets chỉnh sửa ảnh dành cho Lr đang được bán với giá $79.

Hơn 250 preset chỉnh màu cho Lr. Tương thích với Adobe Lightroom 4, 5, 6, and CC, làm việc tốt với ảnh RAW

Thông tin cơ bản:

 • Lightroom 4 ,5 ,6 ,7 Lightroom Classic and Creative Cloud (CC).
 • Có hướng dẫn kèm theo.
 • 5 Lightning Presets
 • 10 Cool Presets-V1
 • 10 Dark Presets-V1
 • 10 Glowing Preset-V1
 • 10 Light Preset
 • 10 Painting Presets V-2
 • 10 Retro Presets
 • 10 The Color Boosts
 • 15 Painting Presets V-1
 • 15 Premium Mixed Presets
 • 20 Black & White Presets
 • 20 Cinematic Presets
 • 20 Cross Processing Presets
 • 20 Fashion Photography Pro Presets
 • 20 Junglee Presets
 • 20 Premium Light Leak Presets V1
 • 20 Premium Light Leak Presets V2

Chi tiết xem tại đây.

 

Size: 2 MB

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *