450+ Luts - Motionarray 271760 - 450 bộ lọc màu dành cho Pre

Download FREE – Tải về miễn phí: 450+ Luts – Template gồm 450+ bộ lọc màu dành cho Pre.

Template chứa hơn 450 hiệu ứng lọc màu dành cho Pre.

Tương thích:

  • Tương thích: Premiere CC 2017.1+
  • Độ phân giải: 1920×1080
  • No Plugins

Chi tiết xem tại đây.

Size: 17 MB

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *