5 Bright Photoshop Actions+LUTs - Designbundles 359304 - 5 Bright Photoshop Actions, ACR and LUT Presets

Download FREE – Tải về miễn phí: 5 Bright Photoshop Actions+LUTs – 5 Bright Photoshop Actions, ACR and LUT Presets

Gói bao gồm 5 cài đặt trước và LUT! Chúng rất lý tưởng cho du lịch, thời trang và chụp ảnh thử nghiệm. Gói này bao gồm 10 kiểu phim từ mờ dần đến sáng.
Bạn có thể sử dụng các cài đặt trước này trên máy tính để bàn hoặc thiết bị di động. Bạn cũng sẽ nhận được các LUT mà bạn có thể sử dụng với Ảnh có liên quan, Photoshop, Premiere, After Effects, Final Cut Pro, v.v.

Thông tin cơ bản:

 • 5 Photoshop actions (.atn files)
 • 5 ACR presets (.xmp files)
 • 5 LUT presets (.cube files)
 • 2 Comprehensive help guide for Photoshop action and ACR preset
 • 5 Comprehensive help guide for Photoshop LUTs, Davinci Resolve LUTs, Premiere Pro LUTs, After Effects LUTs, Final Cut Pro LUTs
 • Mac and Windows: For Photoshop Actions: Photoshop CC and above(with Adobe Camera Raw 6.6 and later)
  For ACR Presets: Photoshop CS6 and above(with Adobe Camera Raw 6.6 and later)
  For LUTs Presets: All Graphics Softwares that they can work with LUTs Preset such as Adobe Photoshop, Davinci Resolve, Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects, Final Cut Pro and others
 • Xem chi tiết tại đây: https://designbundles.net/3motional/359304-5-bright-photoshop-actions-acr-and-lut-presets

Size: 52 MB

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *