50 Light and Airy Lightroom Presets and LUTs - Graphicriver – 23937650 - Presets ánh sáng và Luts dành cho Lr

Download FREE – Tải về miễn phí: Bloom Mobile & Desktop Lightroom Presets – Template gồm 50 Luts rất đẹp, đang được bán với giá $19.

Thông tin cơ bản:

  • 50 Light and Airy Lightroom CC/Lightroom Mobile Presets
  • 50 Light and Airy Lightroom Classic CC Presets
  • 50 Light and Airy Photoshop/Adobe Camera Raw Presets
  • 50 Light and Airy LUTs (3dl, cube, mga)
  • 50 Light and Airy Livestreaming LUTs for Open Broadcaster Software
  • Tương thích: Lightroom CC, Adobe Photoshop Action, Adobe Lightroom Mobile
  • No Plugins
  • Có hướng dẫn đính kèm

Chi tiết xem tại đây.

 

Screenshots:
Size: 73 MB

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *