800 Text Presets for Premiere Pro & After effects - V7 - Videohive 22508370 - 800 Text Presets thần thánh cho dân Premiere Pro & After effects chuyên nghiệp

Download và tải về miễn phí bộ 800 Text Presets for Premiere Pro & After effects, một bộ Presets đầy đủ, được cập nhật thường xuyên với độ tương thích cao với tất cả các phiên bản Premiere Pro và After effects.

Bộ này đang được bán với giá $28 trên https://videohive.net/item/300-text-preset-for-premiere-pro-mogrt/22508370

Size: 585 MB

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *