850 Seamless Transitions Pack For Premiere Pro CC - Swiftlystudio - 850 hiệu ứng dành cho Pre

Download FREE – Tải về miễn phí: 850 Seamless Transitions Pack For Premiere Pro CC – 850 hiệu ứng dành cho Pre, đang được bán thương mại với giá ~4.6 tr VNĐ.

850+ Hiệu ứng video và chuyển cảnh dành cho Premiere Pro CC

Xem chi tiết tại đây

Pack bao gồm:

  • Tương thích: Premiere Pro CC 2018 v12.1.2 trở lên

Demo:

ZOOM

LIGHT LEAKS

GLITCH

PRESPECTIVE

SPIN

Size: 556 MB

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *