Aescripts Explode Shape Layers - v3.4.7 Full Free - Plugin quản lý các layer shaper

Download FREE – Tải về miễn phí Aescripts Explode Shape Layers – Plugin quản lý các layershape, plugins đang được bán với giá $22.49

Đây là một plugin dành cho Ae, nó giúp bạn tách hay gộp các đối tượng một cách chính xác.

Thông tin chi tiết:

  • Tương thích: CC 2019, CC 2018, CC 2017, CC 2015.3, CC 2015, CC 2014, CC, CS6

Xem chi tiết tại đây và hướng dẫn: Aescrips

Hướng dẫn:

 

 

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *