Art Typography - Videohive 21514112 - Typo nghệ thuật

Download FREE – Tải về miễn phí: Art Typography – Template chữ nghệ thuật, đang được bán trên chợ Videohive với giá $16.

Pack bao gồm 21 mẫu typo nghệ thuật.

Thông tin cơ bản:

  • Tương thích:  Premiere Pro
  • Độ tương phản: 1920×1080
  • No Plugins
  • Tutorial Included
  • Fast Rendering
  • Chi tiết xem tại đây: Videohive

 

Size: 45 MB

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *