Aspect 200+ Minimalist Graphic Elements - RocketStock RS3013 - 200 yếu tố đồ họa biên tập video

Download FREE – Tải về miễn phí: Aspect 200+ Minimalist Graphic Elements – Pack đang được bán trên rocketstock với giá $79.

Pack bao gồm 200 yếu tố độ họa dành cho biên tập video

Xem chi tiết tại đây: RocketStock

 Thông tin chi tiết:

  • Type file: MOV, MP4
  • Tương thích: After Effects, Premiere Pro, and Final Cut Pro.
  • Độ phân giải:  4K, 1080
  • No Plugins

Pass giải nén nếu có: muctau.com

 

Size: 652 MB

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *