Barley-Break Transitions - Motionarray 302613 - Hiệu ứng chuyển cảnh

Download FREE – Tải về miễn phí: Corporate Transitions – Pack đang được bán trên chợ Motionarray.

Projects dành cho Pre bao gồm 10 hiệu ứng chuyển cảnh.

Thông tin cơ bản:

  • Độ phân giải: 1920×1080
  • No Plugins
  • Tương thích: Premiere CC 2018
  • Có hướng dẫn đính kèm
  • Chi tiết xem tại đây: Motionarray

 

Size: 85 MB

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *