Big Titles -Typography Videohive 24697420

Download FREE – Tải về miễn phí: Big Titles -Typography – Pack đang được bán trên chợ videohive với giá $39.

Pak bao gồm: 49 placeholders for your texts, 18 placeholders for your media, 1 place for a logo rất thích hợp làm Facebook, YouTube or Instagram, Big Titles

Thông tin cơ bản:

  • Độ phân giải: 4K
  • No Plugins
  • Tương thích: After Effects CC 2019, CC 2018, CC 2017, CC 2016, CC 2015, CC 2014, CC, CS6, CS5.5
  • Có hướng dẫn đính kèm
  • Chi tiết xem tại đây: Videohive

Size: 34 MB

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *