By the Ocean | Realistic Frames Videohive 22551032

Download FREE – Tải về miễn phí: By the Ocean | Realistic Frames – Pack đang được bán trên chợ videohive với giá $29.

Mẫu template về các khung hình thực tế bên bờ đại dương.

Xem chi tiết tại đây: Videohive

 Thông tin chi tiết:

  • Tương thích After Effects: CC 2018, CC 2017, CC 2016, CC 2015, CC 2014, CC, CS6, CS5.5
  • PDF Help file
  • Footage in the preview included.
  • Video tutorial included.
  • Độ phân giải: 1920×1080
  • Rất dễ sử dụng

Size: 974 MB

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *