Carnage: 296 Blood Video Effects for Gory & Horror Scenes - RocketStock RS3023 - 296 hiệu ứng máu me.

Download FREE – Tải về miễn phí: Carnage: 296 Blood Video Effects for Gory & Horror Scenes – Pack đang được bán trên rocketstock với giá $199.

Pack bao gồm 296 hiệu ứng máu me.

Xem chi tiết tại đây: RocketStock

 Thông tin chi tiết:

  • Type file: MOV, MP4
  • Tương thích: After Effects, Premiere Pro, and Final Cut Pro.
  • Độ phân giải:  4K
  • No Plugins

Pass giải nén nếu có: muctau.com

Size: 7.90 GB

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *