Complete Collection LUTs – Mastin Labs – 3 pack Luts đến từ Mastin Labs

Download FREE – Tải về miễn phí: Complete Collection LUTs – Mastin Labs – Pack Luts dành cho Photoshop.

Mastin Labs rất nổi tiếng với nhưng preset dành cho Lightroom and Adobe Camera Raw (ACR.), giờ đây họ tạo ra nhưng preset định dạng .3dl và .cube có thể hoạt động trên đa số các phần mềm đồ họa hiện nay.

Gói bao gồm 3 bộ Luts:

Mastin Labs Fuji – Trị giá $99

Portra Pack Trị giá $99

Ilford Pack BW – Trị giá $99

Tương thích:

  • Adobe Photoshop (cs6 and up)
  • Adobe After Effects
  • Adobe Premier
  • Vegas Pro
  • Final Cut Pro
  • Da Vincci Resolve
  • etc

Chi tiết xem tại đây.

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *