Creator 250+ Elements for Influencers - RocketStock RS3012 - 250 item biên tập video

Download FREE – Tải về miễn phí:  Creator 250+ Elements for Influencers – Pack đang được bán trên rocketstock với giá $79.

Pack bao gồm 250 item biên tập video thích hợp cho các bạn làm Vlog, YouTube, Vimeo, Twitch…

Xem chi tiết tại đây: RocketStock

 Thông tin chi tiết:

  • Type file: MOV, MP4
  • Tương thích: After Effects, Premiere Pro, and Final Cut Pro.
  • Độ phân giải:  4K, 1080
  • No Plugins

Pass giải nén nếu có: muctau.com

 

Size: 1.04 GB

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *