Energy Intro Logo - Element 3D - Videohive 20176397 - Bộ Title 3D

Download FREE – Tải về miễn phí: Energy Intro Logo – Element 3D – Mẫu Title 3D dành cho Ae đang được bán trên chợ Videohive với giá $20.

Bạn có thể chỉnh sửa 3 text và 1 logo

Thông tin cơ bản:

  • Độ phân giải: 1920×1080
  • Tương thích:  After Effects CC 2019, CC 2018, CC 2017, CC 2016, CC 2015
  • Plugins: Element 3D V2, Pro-shaders and Optical Flares.
  • Chi tiết xem tại đây: Videohive
Size: 23 MB

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *