Essential Titles and Lower Thirds V5.2 - Videohive 20681372 - 200+ mẫu Typo

Download FREE – Tải về miễn phí: Essential Titles and Lower Thirds V4.3 – 200+ mẫu typo dành cho Ae đang được bán trên chợ Videohive với giá $39.

Template bao gồm 200+ mẫu typo dành cho After Effects.

Thông tin cơ bản:

  • Tương thích:  After Effects CC 2019, CC 2018, CC 2017, CC 2016, CC 2015
  • No Plugins
  • Chi tiết xem tại đây: Videohive

Hướng dẫn sử dụng:

Size: 2.96 GB

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *