Event Promo Videohive 23525316

Download FREE – Tải về miễn phí: Event Promo – Template đang được bán trên chợ videohive.

Thông tin chi tiết:

  • Resolution: 4K (3840×2160), 2K (2560×1440), Full HD (1920×1080)
  • Tương thích: After Effects CC 2019, CC 2018, CC 2017, CC 2016, CC 2015, CC 2014, CC, CS6, CS5.5
  • No Plugins
  • Audio tại đây: Audiodigg.Com
  • Chi tiết xem tại đây: Videohive

 

Size: 41 MB

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *