Extinction: Sci-Fi Weapons FX (4K) – Bộ hiệu ứng vũ khí khoa học viễn tưởng.

Download FREE – Tải về miễn phí Extinction: Sci-Fi Weapons FX (4K) – Bộ vũ khí khoa học viễn tưởng, đang được bán thương mại với giá $95.

Đây đúng là một siêu phẩm! Hàng kịch độc, với chất lượng 4K, hỗ trợ kéo và thả, vũ khí khoa học viễn tưởng, ma thuật…

Xem chi tiết tại đây: Triunestore

 Thông tin chi tiết:

  1. Over 100 drag and drop assets
  2. 4K resolution
  3. Prores 4444
  4. Black background for easy blending
  5. 5 Categories
  • Muzzle Flashes
  • Energy FX
  • Electric FX
  • Bullet Trails
  • Impacts

 

Screenshots:
Size: 15 GB

Leave a Reply

6 responses to “Extinction: Sci-Fi Weapons FX (4K) – Bộ hiệu ứng vũ khí khoa học viễn tưởng.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *