Fast Slideshow - Videohive 20184605 - Slideshow thời trang.

Download FREE – Tải về miễn phí: Fast Slideshow –Template slideshow thời trang, pack đang được bán trên chợ videohive với giá $16.

Slideshow trình diễn thời trang, bạn có thể thay thế 24 vị trí ảnh/ video, 28 text.

Xem chi tiết tại đây: Videohive

 Thông tin chi tiết:

  • Tương thích: After Effects CC2019, CC 2018, CC 2017, CC 2016, CC 2015, CC 2014, CC, CS6, CS5.5
  • Độ phân giải: 4k, 1920×1080
  • No plugins
Size: 1.7 MB

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *