Glitch Distort Transitions [v 2.0] - Motionarray 209514 - Hiệu ứng chuyển cảnh Glitch dành cho Pre

Download FREE – Tải về miễn phí: Glitch Distort Transitions [v 2.0] – Template gồm 10 hiệu ứng chuyển cảnh Glitch Distort dành cho Pre.

Tương thích:

  • Tương thích: Premiere CC 2018+
  • Độ phân giải: 1920×1080
  • No Plugins

Chi tiết xem tại đây.

Size: 156 KB

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *