Hi-Tech Titles Opener - Videohive 22377715 - Mẫu title công nghệ

Download FREE – Tải về miễn phí: Hi-Tech Titles Opener – Pack đang được bán trên chợ videohive với giá $22.

Template bao gồm 15 mẫu title công nghệ và 1 logo.

Thông tin cơ bản:

  • Full HD Resolution (1920×1080)
  • No Plugins Required
  • Có hướng dẫn kèm theo
  • Tương thích: After Effects CC 2018, CC 2017, CC 2016, CC 2015
  • Chi tiết xem tại đây: Videohive

 

Size: 454 MB

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *