HOT! CINEPUNCH V15 - The Biggest FX Pack in the World - Videohive 20601772 - Bộ công cụ tổng hợp các hiệu ứng cho dựng phim

Download FREE – Tải về miễn phí CINEPUNCH V15 – The Biggest FX Pack in the World – Bộ công cụ tổng hợp hiệu ứng dựng phim- Pack đang được bán trên videohive với giá $48.

CINEPUNCH V15 là bộ công cụ tất cả trong một. Một bộ công cụ biên tập video hoàn hảo, chuyển động, màu, hiệu ứng âm thanh…

Xem chi tiết tại đây: Videohive

 Thông tin chi tiết:

  • Tương thích: Mac OSX (64-bit) After Effects CC 2015, Windows (64-bit) After Effects CC 2015, Mac OSX (64-bit) After Effects CC 2014, Windows (64-bit) After Effects CC 2014
  • Có hướng dẫn kèm theo

Pass: muctau.com

 

Screenshots:
Size: 8.1 GB

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *