Kelly Brown – All In One Workflow Action Set – Action chỉnh sửa ảnh dành cho Photoshop

Download FREE – Tải về miễn phí Kelly Brown – All In One Workflow Action Set – Action chỉnh sửa ảnh dành cho Photoshop trị giá $45.

Với action này thì tất cả mọi thao tác chỉnh sửa đều được thực hiện một cách nhanh chóng trong một bước duy nhất. Action này cung cấp cho bạn khả năng chỉnh sửa một cách hiệu quả với hiệu quả rất tốt.

Xem chi tiết tại đây

Tương thích:

  • Tương thích với Photoshop English language.

 

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *