Lens Distortions – Beginnings – Melodic Underscore Library – Thư viện âm thanh du dương

Download FREE – Tải về miễn phí: Beginnings – Melodic Underscore Library – Thư viện âm thanh du dương, đang được bán thương mại với giá $229.

Chia sẻ với các bạn bộ thư viện âm thanh du dương, rất thích hợp lồng phim, nhạc dạo. Mời bạn xem qua video demo.

Thông tin cơ bản:

  • 15 Original Melodies
  • 5 Useful Variations: 01 Original, 02 Melody, 03 Bass/Percussion, 04 Strings, 05 Undertones
  • 75 Tracks Total
  • Most tracks 1-2 minutes long
  • Mastered for professional use
  • WAV – 96000hz (3.4 GB)
  • MP3 – 48000hz (271 MB)
  • Royalty Free

Chi tiết xem tại đây.

Password: muctau.com

Size: 3.5 GB

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *