LiquLiquid Transitions Pack 08 | Premiere Pro MOGRT - Videohive 24780777 - Hiệu ứng nước (hoạt hình) cho chuyển cảnh

Download FREE – Tải về miễn phí: LiquLiquid Transitions Pack 08 | Premiere Pro MOGRT – Hiệu ứng nước (hoạt hình) cho chuyển cảnh, pack đang được bán trên chợ videohive với giá $18.

Pack này bao gồm các ứng nước hoạt hình dùng để chuyển cảnh cho video. Rất thích hợp cho video hoạt hình, quảng cáo, khuyến mại…

Xem chi tiết tại đây: Videohive

 Thông tin chi tiết:

  • Tương thích: Premiere Pro CC 2019, After Effects CC CS5.5+
  • Độ phân giải tùy chọn
  • No plugins
Size: 1.5 MB

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *