Lumetri Color Presets Pack - Motionarray 138127 - 70 preset màu đẹp dành cho Pre

Download FREE – Tải về miễn phí: Lumetri Color Presets Pack – Template gồm 70 gói cài đặt màu sẵn dành cho Pre.

Pack bao gồm 70 preset cài đặt màu sẵn dành cho Pre.

Thông tin cơ bản:

  • Tương thích: Premiere CC 2017.1
  • Full HD: 1920×1080
  • No Plugins
  • Có hướng dẫn đính kèm

Chi tiết xem tại đây: Motionarray

 

Size: 240 MB

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *