Lut Cinematic 1.2 – Pixel Film Studios – LUTs dành cho Final Cut Pro X

Download FREE – Tải về miễn phí: Lut Cinematic 1.2 – Pixel Film Studios – Rocket Rooster – LUTS dành cho Final Cut Pro X.

Pack Luts dành cho Final Cut Pro X. Bao gồm 60 hiệu ứng Luts với nhiều bộ lọc màu giúp bạn có những video mới màu sắc rất đẹp.

Tương thích:

  • Final Cut Pro:10.4
  • macOS:10.13
  • Graphics Card: 2GB
  • Ram: 8GB

Chi tiết xem tại đây.

Size: 52 MB

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *