LUT & PRESET PACK by CMG – Lightroom Presets

Download FREE – Tải về miễn phí LUT & PRESET PACK by CMG – Pack đang được bán thương mại với giá €36.

Pack bao gồm 17 Lightroom Presets + 13 .cube files (LUTS). Bạn có thể áp dụng để cân bằng chỉnh sửa màu sắc cho video đối với Premiere Pro hoặc Lightroom.

Xem chi tiết tại đây.

 

Screenshots:
Size: 2.35 MB

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *