Marker Typer - v1.0 Full version - Công cụ tách từ hay ký tự khi chúng được ngăn cách bằng dấu chấm hoặc dấu phảy.

Download FREE – Tải về miễn phí Marker Typer v1.0 Full version  – Plugins tự động tách ký tự khi được ngăn cách bằng dấu “.” hoặc dấu “,” dành cho Ae, plugins đang được bán với giá $4.99

Công cụ này giúp tách các từ hay ký tự khi chúng được ngăn cách bằng dấu chấm hoặc dẩu phảy.

Thông tin chi tiết:

  • Tương thích: Ae CC 2019, CC 2018, CC 2017, CC 2015.3, CC 2015, CC 2014

Xem chi tiết tại đây và hướng dẫn: Aescrips

 

 

Size: 2.6 MB

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *