Mask Transformer - v1.0.3 Full Free - Plugin thay đổi mặt nạ dành cho Ae

Download FREE – Tải về miễn phí BAO Joint – Plugins cho Ae, plugins đang được bán với giá $24.99

Plugins cho phép thay đổi lớp mặt nạ với giá trị thực đầu vào và đường dẫn chuyển động.

1. EDIT button: generate mask helpers to edit static or animated masks transformations.

2. APPLY button: apply helpers transformations to related masks.

3. REMOVE / RESET button: remove helpers without applying, or reset mask to get back to its original statu

Thông tin chi tiết:

  • Tương thích: CC 2019, CC 2018, CC 2017, CC 2015.3, CC 2015, CC 2014, CC, CS6

Xem chi tiết tại đây và hướng dẫn: Aescrips

Hướng dẫn:

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *