MB Light It Up Actions Collection - Morganburks - 10 action làm đẹp ảnh dành cho Photoshop

Download FREE – Tải về miễn phí: MB Light It Up Actions Collection – Action Photoshop, đang được bán thương mại với giá $45.

Pack bao gồm 10 action giúp ảnh của bạn đẹp hơn.

Thông tin cơ bản:

 • Pink Hazy Light
 • Hazy Blue Light
 • White Hazy Light
 • Golden Light
 • Hazy Yellow Light
 • Rich Sunset Light
 • Purple Hazy Light
 • Pearly Pink Light
 • Rich Rosy Light
 • Rainbow Light
 • Tương thích: Photoshop CS, Photoshop CC & PSE

Chi tiết xem tại đây: Click

Size: 208 KB

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *