Mega Graphics Pack - Videohive 23431047 - Pack 1100 all in one item cần thiết cho dựng phim

Download FREE – Tải về miễn phí Mega Graphics Pack – Gói template tổng hợp all in one cho các bạn dựng phim –  Pack đang được bán trên chợ videohive với giá $39.

Mega Graphics Template -Gói Template bao gồm hơn 1100 item cần thiết cho bất kỳ dự án video! Bạn đang làm slideshow, trailer, quảng cáo, youtube, Instagram, âm nhạc clip, phát sóng, bộ phim, bộ phim tài liệu, trình bày etc.- Chỉ cầm pack này là đủ chiến. Nói vui thế thôi chứ pack này khá là đầy đủ cho bạn dùng!

Xem chi tiết tại đây: Videohive

 Thông tin chi tiết:

  • Tương thích: Ae CC 2019, CC 2018, CC 2017, CC 2016, CC 2015, CC 2014, CC, CS6
  • No Plugins
  • Độ phân giải: 4K
  • Có hướng dẫn kèm theo.
Size: 981 MB

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *