Memories Collage - Videohive 23455590 - Template trình diễn slideshow

Download FREE – Tải về miễn phí Memories Collage – Template trình diễn slideshow ảnh kỷ niệm , Pack đang được bán trên chợ videohive với giá $29.

Xem chi tiết tại đây: Videohive

 Thông tin chi tiết:

  • Tương thích: Ae CC2019, CC 2018, CC 2017, CC 2016, CC 2015, CC 2014, CC, CS6, CS5.5
  • No Plugins
  • Độ phân giải: 1920×1080
  • Có hướng dẫn kèm theo.
Size: 42 MB

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *