Modern Shape Promo Videohive 24785219

Download FREE – Tải về miễn phí: Modern Shape Promo – Pack đang được bán trên chợ videohive với giá $21.

Pack có: 15 Images/Video holder, 12 Text holder có thể thay thế chỉnh sửa.

Thông tin cơ bản:

  • Độ phân giải: 1920×1080
  • No Plugins
  • Tương thích: After Effects CC 2019, CC 2018, CC 2017, CC 2016, CC 2015, CC 2014, CC, CS6
  • Có hướng dẫn đính kèm
  • Chi tiết xem tại đây: Videohive

 

Size: 471 MB

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *