Motion Titles - Videohive 21671665 - Mẫu tiêu đề

Download FREE – Tải về miễn phí Motion Titles – Template mẫu tiêu đề, đang được bán trên chợ Videohive với giá $14.

 

Thông tin cơ bản:

  • Độ phân giải: 1920×1080
  • Tương thích: Premimere Pro CS5.5 trở lên
  • No Plugins
  • Dễ chỉnh sửa
  • Chi tiết xem tại đây: Videohive

Size: 22 MB

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *