Neat Video Pro - v3.5 CE for Adobe Premiere - Plugins làm mịn video dành cho Pre

Download FREE – Tải về miễn phí Neat Video Pro v3.5 CE for Adobe Premiere – Plugins làm mịn video dành cho Pre

Hẳn các bạn đã quá quen thuộc plugins này bên photoshop. Nay mình gửi các bạn link download plugins làm mịn video dành cho Premiere. Được thiết kế để lọc nhiễu các cảnh quay được thực hiện từ các máy quay kỹ thuật số.

Chi tiết xem tại đây

 

Size: 7 MB

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *