Organic Light Leaks 1.0 - Videohive 24079300 - 30 hiệu ứng ánh sáng.

Download FREE – Tải về miễn phí: Organic Light Leaks 1.0 – Pack đang được bán trên chợ videohive với giá $10.

Thông tin cơ bản:

  • FULL HD 1920×1080 @30fps
  • Seamless Loop
  • 10 Seconds
  • 32 bit color depth
  • Quicktime H264 codec
  • Chi tiết xem tại đây: Videohive

 

Size: 2.05 GB

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *