Painterly Oil - Photoshop Action - Creativemarket 4117233 - Action chuyển ảnh thành ảnh sơn dầu

Download FREE – Tải về miễn phí: Painterly Oil – Photoshop Action – Action chỉnh sửa ảnh trị giá $10.

Action sẽ giúp bạn chuyển bức ảnh thành ảnh sơn dầu.

Thông tin cơ bản:

  • File: ATN
  • Làm việc với ảnh RAW và JPEG
  • Tương thích: Photoshop CS3, CS4, CS5, CS5.5, CS6 & CC 2014, CC 2015, CC 2017, CC 2018, CC 2019
  • Chi tiết xem tại đây: https://creativemarket.com/iTraitArt/4117233-Painterly-Oil-Photoshop-Action

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *