Paragraph on a Path - v1.1 Full version - Tự động định đoạn text theo hướng đường cong hay đường thẳng.

Download FREE – Tải về miễn phí Paragraph on a Path v1.1 Full version  – Plugins tự động định hướng đoạn text theo đường cong hay đường thẳng. dành cho Ae, plugins đang được bán với giá $24.95

Plugins giúp bạn gắn đoạn text theo một đường path cong hay thẳng.

Thông tin chi tiết:

  • Tương thích: Ae CC 2018, CC 2017, CC 2015.3, CC 2015, CC 2014, CC, CS6

Xem chi tiết tại đây và hướng dẫn: Aescrips

Hướng dẫn:

 

Size: 14 MB

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *