Project-x Glitch 30 Text Presets For Premiere Pro | Mogrt - Videohive 23222524 - 30 mẫu title Glitch

Download FREE – Tải về miễn phí Project-x Glitch 30 Text Presets For Premiere Pro | Mogrt – Pack đang được bán trên chợ videohive với giá $20.

Project 30 Title với hiệu ứng chuyển động Glitch

Xem chi tiết tại đây: Videohive

 Thông tin chi tiết:

  • Tương thích: Premiere Pro
  • No Plugins
  • Độ phân giải: Tùy chọn
  • Có hướng dẫn kèm theo.

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *