Quote Ink Slideshow - Videohive 24803085 - Template slideshow

Download FREE – Tải về miễn phí: Quote Ink Slideshow – Pack đang được bán trên chợ Videohive $24.

Mẫu video trình diễn slideshow. Bạn có thể thay thế 13 vị trí ảnh và 13 text.

Thông tin cơ bản:

  • Độ phân giải: 1920×1080
  • No Plugins
  • Tương thích: After Effects CC 2019, CC 2018, CC 2017, CC 2016, CC 2015, CC 2014, CC, CS6
  • Chi tiết xem tại đây: Videohive

 

Size: 80 MB

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *